Du kan få konsulentbistand i forhold til implementering af PODD hos en enkelt person, en institution eller en virksomhed. Her udarbejder vi en personlig kommunikationsbog til et barn, ung eller voksen, som er tilpasset til barnet individuelle kommunikationsbehov. Kommunikationsbogen anvendes som et effektivt redskab til udvikling af kommunikation og sprog. Forløbet indeholder:
  • Videns indsamling omkring personens særlige udfordringer, interesser og tætte relationer i personens liv.
  • Introduktion til alternativ og supplerende kommunikation og anvendelse af PODD
  • Udarbejdelse af den personlige kommunikationsbog til personen. Bogen laves i tæt samarbejde med relevante personer, der kender personen godt.
Læs mere om PODD