• PODD organiserer ordforråd så effektivt som muligt i forhold til at give brugere mulighed for at sige hvad han vil, til den han vil, når han vil.
  • PODD understøtter sproglig udvikling fra tidligt niveau til avanceret niveau og støtte op om indlæring af sætningsstrukturer og læse-skrive-færdigheder.
  • PODD fungerer med forskellige betjeningssystemer, såvel teknologiske, som ikke-teknologiske.
    Udover direkte udpegning, kan der også anvendes alternative betjeningsmåder som f.eks. øjenudpegning og partnerstøttet auditiv skanning.
  • PODD indeholder strategier til indlæring, undervisning af samtalepartnere, målsætning og implementering.
  • PODD er udviklet i Australien for mere end 15 år siden, og er siden udbredt til anvendes i mere end 20 forskellige lande.
    Der er på verdensplan gode erfaringer med at vælge PODD somet bærende element i en fælles strategi for kommunikativ og sproglig udvikling på skoler, børnehaver, ungdomstilbud og voksentilbud for mennesker med komplekse kommunikationsbehov.

Målet med PODD er at opnå en så effektiv kommunikation som muligt, ved at tilbyde ordforråd til mange forskellige formål, i mange situationer og med mange forskellige samtalepartnere. Ord og symboler kan vælges ved at pege, kigge eller andre metoder. Målet er at kunne kommunikere hele tiden – ikke kun i særlige aktiviteter.
Se hvilke muligheder vi tilbyder, for at du kan lære at bruge PODD